آخرین مطالب

اولین نشست هم‌اندیشی «فهرست خدمات مطالعات اجتماعي طرح‌هاي وزارت نيرو» برگزار شد
1398/06/24
صبح امروز با حضور نمایندگان شرکت های مادرتخصصی و مدیران و کارشناسان مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو نخستین نشست هم اندیشی در خصوص ««فهرست خدمات مطالعات اجتماعي طرح‌هاي وزارت نيرو» برگزار شد.
به گزارش مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، در این نشست که با حضور نمایندگان و مدیران شرکت های مادر تخصصی و دکتر «محمد فاضلی» سرپرست مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو برگزار شد، بر لزوم بررسی و هم اندیشی بیشتر جهت تدوین یک فهرست خدمات اجتماعی جامع تر برای طرح های آب و برق تأکید شد.
در این نشست سرپرست مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو با اشاره به اهمیت وجود چنین فهرست خدماتی اظهار داشت: هر طرح فنی و تکنیکالی که در سطح کشور انجام می شود نیازمند این است پیش، حین و پس از اجرای طرح به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اجرای آن از منظر اجتماعی پرداخته شود و این امر سالیان متوالی است که در دنیا به یک نُرم تبدیل شده است.
وی افزود: همان طور که امروز تا حدی انجام مطالعات زیست محیطی و داشتن پیوست زیست محیطی برای همه طرح ها به نوعی الزامی می باشد انجام مطالعات اجتماعی براساس یک فهرست جامع خدمات مطالعات اجتماعی نیز می بایست در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: گرچه می دانیم انجام این نوع مطالعات چند سالی است در سطح وزارت نیرو و برخی از سازمان های اجرایی و خدماتی دیگر در کشور انجام می شود اما بررسی ها نشان می دهد که نتایج آن ها چندان از ضمانت اجرایی برای التزام به آن برخوردار نبوده است.
فاضلی ادامه داد: نباید از نظر دور داشت که عمده مشکلات امروز کشور ناشی از اجرای پروژه های عمرانی و فنی در کشور بدون توجه به این نوع مطالعات  بویژه نتایج آن ها در قبل و پس از اجرای طرح ها بوده است. بنابراین تهیه این فهرست و انجام مطالعات و خدمات براساس آن از اهمیت بسزایی در اجرای پروژه ها برخوردار است.
مشاور وزیر نیرو تأکید کرد: بر این اساس تهیه این فهرست و جامعیت آن و دقیق بودن گزاره های آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که با یک طرح ناقص و مبهم نمی توان انتظار داشت که تحولی در این زمینه صورت بگیرد.
وی در پایان گفت: امید است که ماحصل این نشست ها  بتواند منتج به تهیه فهرستی دقیق و با تعارف عملیاتی مشخص و برآمده از تجربیات فنی همکاران حاضر باشد به گونه ای که فهرست نهایی راه گشای طرح ها و مشکل گشای مردم باشد.  
   گفتنی است، در ادامه این نشست نمایندگان شرکت های مختلف که پیش از این پیش نویس طرح اولیه فهرست خدمات اجتماعی در اختیار آن ها قرار داده شده بود، به بیان پیشنهادات خود برای تکمیل و تصحیح بهتر و جامع تر این فهرست پرداختند.