خبر

با حضور امیر ناظمی برگزار می شود؛
1398/06/13
نشست اکوسیستم های استارت آپی با حضور امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات برگزار می شود