فرم سنجش كرونا

همكار ارجمند
                با سلام. اين پرسشنامه توسط «مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي» صرفاً براي جمعآوري اطلاعات لازم به منظور برنامه‌ريزي مناسب جهت تحليل اجتماعي از وضعيت کرونا در وزارت‌نيرو تهيه شده است. با توجه به اينکه حداکثر 6 دقيقه زمان براي تکميل آن وقت لازم مي باشد، خواهشمند است با تکميل و ارسال پرسشنامه، با ما همکاري فرماييد.
1-آيا بخشنامه ها، اطلاعيه ها و نکات آموزشي که در مورد کرونا اعلان مي شود را مطالعه مي کنيد؟ :
2-آيا به کرونا مبتلا شده ايد؟ :
3- آيا در اثر کرونا کسي از همکاران شما فوت شده است؟:
4- مهمترین انتظار شما از سازمان جهت پيشگيري از شيوع بيشتر ويروس کرونا در شرایط موجود چیست؟ حداکثر 3 مورد را علامت بزنيد:


7- همکاران به اندازه لازم و کافي از ماسک و دستکش استفاده مي کنند.:
9- رعايت پرتکل هاي بهداشتي براي شما چقدر هزينه داشته است؟:
10- از اينکه ممکن است باعث انتقال ويرس کرونا به اطرافيانتان شويد، چقدر احساس نگراني مي کنيد؟:
11- فکر کردن به کرونا، چقدر باعث ايجاد اضطراب در شما مي شود؟:
12- سازمان، بیشتر به منافع خودش فكر می کند تا سلامت پرسنل:
13- در سازمان، مقررات و پرتکل هاي مرتبط با کرونا به دقت رعايت مي‌شود:
14- تا چه حد زير ساخت‌هاي لازم براي دور کاري، مهيا شده است؟:
15- به نظر شما دورکاري در سازمان، تا چه حد بطور منطقي اعمال مي شود؟:
16- به نظر شما دورکاري چقدر مانع پيشرفت کارها مي‌شود؟:
17- ماهيت کار ما طوريست که نمي توان پرتکل هاي بهداشتي را رعايت کرد:
18- کرونا را خيلي هم نبايد جدي گرفت.:
19- آموزش مستخدمين (کارکنان، نگهبان، آبدارچي، نظافتچي و...) مهمترين عامل کنترل کرونا در ادارات است:
20- درمحل کار ما، مستخدمين بدرستي آموزش ديده اند.:
21- هزينه آزمايشات تست کرونا زياد است و از عهده همه بر نمي آيد:
22- پوشش بيمه اي براي آزمايشات و تست کرونا بسيار ضعيف است. :
23- بخشنامه هاي مرتبط با کرونا در اختيار پرسنل قرار داده مي شود.:
24- ممانعت از حضور همکاران مشکوک و مبتلا به کرونا تا ارائه گواهي سلامت، با چه دقتي اعمال مي شود؟:
25- همکاري مديران، در اجراي ضوابط ابلاغي پيشگيري از کرونا را در چه سطحي ارزيابي مي کنيد؟:
26- همکاري مجموعه پرسنل در اجراي ضوابط ابلاغي پيشگيري از کرونا را در چه سطحي ارزيابي مي کيند؟:
27- جنسيت: