سازمان های مردم نهاد

سمن، سرمایه اجتماعی و نظام تدبیر آب و انرژی
1398/05/13
«نشست سمن، سرمایه اجتماعی، نظام تدبیر آب و انرژی» نخستین نشست وزارت نیرو با اعضای سمن های فعال در حوزه آب، انرژی و محیط زیست بود که بدنبال یافتن راه حلی برای رسیدن به یک فهم مشترک و دستورکار مشترک جهت ساماندهی آب و انرژی در جوامع محلی بود. این نشست نیز به مانند بسیاری از نشست های دیگر با بازتاب های متفاوتی در سطح رسانه های رسمی و غیر رسمی روبرو شد. به طوری که شاهدیم، رسانه های رسمی عمدتاً با یک فرآیند خبری محض و در یک قالب ریدادمدار به آن پرداختند و رسانه های غیر رسمی سعی کردند با ارایه کامنت های مختلف از آن، نگاهی متفاوت به این نشست داشته باشند. به گونه ای که این نشست را از یک قالب رویداد گونه خارج و به یک قالب فرآیندی نزدیک تر کرد. همچنین از منظر محتوایی نیز نحوه پرداخت به سخنرانی های متفاوت این نشست و نحوه برگزاری آن نیز متفاوت بود. به گونه ای که ما در هر دوی این رسانه ها(رسمی و غیررسمی) شاهدیم که،  این رسانه ها سعی کرده اند با مانور دادن بر روی برخی از جملات و مفاهیم، تعدادی از شکاف های موجود در حوزه مدیریت آب و انرژی را برجسته تر کنند. شکاف هایی که به نوعی بر روی روند همکاری های موجود میان سمن ها با وزارت نیرو و در نتیجه حکمرانی موثرتر آب و انرژی تأثیرگذار بوده اند.
عبدالصمد محمودی