آخرین مطالب

نشست اقتصاد اجتماعي پيك سايي در توانير برگزار شد
1398/10/11
به گزارش مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، دراين نشست «محمد فاضلي» سرپرست مركز امور اجتماعي آب و انرژي وزارت نيرو به رويكرد اين مركز در استفاده از دانش علوم اجتماعي براي مديريت بهينه منابع آب و برق كشور پرداخت، و اظهار داشت: این مرکز در نظر دارد که با راه اندازی گفتگوهای اجتماعی آب و برق زمینه و بستر گفتگوی میان متخصصان حوزه های فنی و غیرفنی را جهت ایجاد یک زبان مشترک و پیشبرد مناسب طرح های حوزه آب و برق را فراهم آورد.
وی افزود: بوجود آمدن چنین زبان مشترکی می تواند هم منجر به کاهش هزینه اجرای بسیاری از طرح ها و کارآمدی بسیاری از تصمیمات بویژه در حوزه های فنی و در نهایت افزایش سطح رفاه اجتماعی ناشی از اجرای مناسب طرح های آب و برق بسیار کمک کند
وي نشست اقتصاد اجتماعی پیک سایی را آغاز سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی پیرامون آب و برق عنوان کرد، و گفت: از آنجا که مساله «پیک مصرف برق» در تابستان از جمله مسایل بسیار مهمی است که سالانه به صنعت برق کشور و به تبع آن به کشور هزینه بسیار زیادی تحمیل می کند نشست اول به همین موضوع اختصاص پیدا کرد.
فاضلی ادامه داد: تجربیات سال های گذشته نشان داده که بخش مهمی از مساله پیک سایی، نه یک مقوله فنی، بلکه یک امر اجتماعی است، و یک امر اجتماعی، راه حلی نه فنی، بلکه اجتماعی را می طلبد.  
در اين نشست كه معاون مركز امور اجتماعي وزارت نيرو، مديركل دفتر مديريت مصرف وخدمات مشتركين و مدير كل دفتر روابط عمومي و اموربين الملل توانير به همراه جمعي از مديران وكارشناسان توانير وشركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق حضور داشتند ،برنامه هاي مديريت مصرف برق شركت توانير و موفقيت طرح پايلوت پيك سا در سيستان و بلوچستان از سوي مدير كل دفتر مديريت مصرف وخدمات مشتركين توانير ارايه شد.
در ادامه «هادي مدقق» مديركل مديريت مصرف و امور مشتركين توانير ازجمله اقدامات امسال مديريت مصرف را كه به خاموشي صفر درتابستان منجر شد، برنامه ريزي وتعيين سقف پيك بار شركت هاي زيرمجموعه با توجه به براورد نياز مصرف مناطق اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه برنامه هاي اين دفتر عمدتا روي مشتركان صنعتي ،كشاورزي وتجاري بزرگ اجرا شد، برنامه مديريت مصرف بخش خانگي را مربوط به مباحث فرهنگسازي ذكر كرد كه با همكاري دفاتر روابط عمومي و دفاتر مديريت مصرف شركتها همه ساله اجرا مي شود.
مدقق تشكيل شوراي فرهنگي مديريت مصرف با همكاري روابط عمومي واموربين الملل توانير را از اقدامات امسال ذكر كرد كه با هدف هماهنگي بيشتر بين بخشهاي فرهنگي ومديريت مصرف شركتها انجام شد.
وي خاموشي صفر و پيك سايي 3874 مگاوات همزمان با اوج بار شبكه همچنين كاهش رشد پيك سالانه شبكه از 5.2 درصد متوسط سالهاي گذشته به يك درصد در تابستان امسال را از نتايج اقدامات مديريت بار ومصرف انرژي برشمرد.
مدقق مديريت بار خانگي درساعات پيك را از برنامه هاي امسال اين دفتر عنوان كرد كه با توجه به اختصاص 50 درصد بار مصرفي به اين بخش ،از ظرفيت خوبي برخوردار است و امسال با حذف قبوض كاغذي برق ، ظرفيت جديدي براي ارتباط با مشتركان ايجاد شده و برنامه دفتر براي استفاده از اين ظرفيت در پيك آينده ، ايجاد نهادهاي تجميع كننده وفراهم آوردن فضا براي كسب و كارهاي جديد دراين حوزه است كه با استقبال معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري به عنوان حمايت كننده از كسب و كارهاي نوين همراه شد.
وي با اشاره به تدوين آيين نامه جلب مشتركان خانگي و تجاري از طريق تجميع كننده ها ،افزود: هدف ما كاهش بار مصرفي با همكاري بخش خصوصي ،افزايش قابليت اطمينان شبكه ،حفظ رفاه خانواده و... است.
وي گفت: نهايتا درپي آن هستيم با اين روش بازار صرفه جويي انرژي را راه اندازي كنيم وتوانير به عنوان مجري و شركتهاي برق به عنوان كارفرما محسوب مي شوند و پرداخت پاداش به تجميع كنندگان به ازاي ميزان بار كاهش يافته خواهد بود.
مديركل مديريت مصرف و امور مشتركين توانير گفت: يك پايلوت امسال در توزيع برق مشهد انجام شد واين شركت كه در اغلب روزهاي پيك تابستان در محدوده قرمز مصرف برق قرار داشت، طي 3 روز گرم ودرساعات پيك ،صرفه جويي قابل توجه به ميزان 204 مگاوات ساعت  بين ساعات 14 تا 17 را محقق ساخت كه صرفا از طريق شبكه هاي اجتماعي انجام شد.
وي پايلوت بعدي را در سيستان و بلوچستان عنوان كرد كه از سوي دكتر عبداله زاده با موفقيت اجرا شد وبه عنوان يكي از برنامه هاي صفر99 با هدف 100 مگاوات كاهش بار پيك 99 پيشنهاد شد و اين ميزان با تاكيد وزير نيرو به هزار مگاوات افزايش يافت و سهميه هريك از شركتهاي برق دراين خصوص مشخص شده است.
مدقق افزود: درحال حاضر نسخه نهايي آيين نامه مزبور به معاونت امور برق وانرژي وزارت نيرو جهت ابلاغ، تقديم شده و اميدواريم شركتهاي برق سهميه تعيين شده را محقق سازند.
در ادامه دكتر «عليرضا عبداله زاده» به تشريح نتايج قابل توجه اجراي پايلوت طرح "پيك سا" پيرامون كاهش مصرف بخش خانگي درساعات اوج بار در زاهدان  با هدف تسري آن به كل كشورپرداخت و يادآور شد بعد از 4 هفته از اجراي پايلوت در زاهدان 86 درصد مردم علاقمندي خود را براي استمرار طرح در سالهاي آينده اعلام كردند.
دانش آموخته دانشگاه صنعتي شريف و هاروارد كه اجراي طرح مشابه او در امريكاي شمالي با اقبال مقامات  انتاريو در حال اجراست، هدف هزارمگاوات كاهش بار اين برنامه در پيك 99را تا 3 هزار مگاوات قابل افزايش دانست و ايده اصلي را ايجاد راهبرد تعاملي با مردم از طريق رسانه هاي مختلف به منظور اثرگذاري بر الگوي مصرف انرژي عنوان كرد كه به عنوان يك ايده جهاني و درسطح مطالعاتي در كشورهاي پيشرو درحال اجراست.
وی با اشاره به مزیت های طرح پیکسا گفت: این طرح علاوه بر اینکه یک طرح با سرعت بالا و اثرگذار است، یک طرح مقرون به صرفه نیز به شمار می رود چرا که مفروض آن ایجاد کمترین تغییرات فنی و تکنیکال در وضعیت کنونی بوده است.
وی تصریح کرد: این سامانه ، یک سامانه هشدار خاموشی است که بنیاد آن بر مفاهیم و تیوری های علوم اجتماعی و روانشناسی بنا شده است. به گونه ای که در زمان اوج بار به افراد پرمصرف اطلاع رسانی می کند که از میزان مصرف خود بکاهند.
وی افزود: البته این فرآیند محتوا در یادآوری به افراد و مشترکین بسیار حساب شده و با در نظر گرفتن روحیه مشتری مداری و ترغیب آن ها برای کاهش مصرف خواهد بود.
در ادامه اين نشست برنامه گفت وگوهاي آب وانرژي با رويكرد اجتماعي و چارچوب اقتصاد انرژي، از سوي معاون مركز امور اجتماعي وزارت نيرو و با مشاركت حاضران آغاز شد كه با پاسخگويي به سوالات همراه بود.